Μαθησιακές δυσκολίες-Αποκατάσταση

Μαθησιακές δυσκολίες-Αποκατάσταση

Για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, (δυσλεξία, δυσκολίες στην ανάγνωση / δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσκολίες στη γραπτή οργάνωση του λόγου, δυσαριθμησία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα) ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, νοητική υστέρηση, κινητικές ανεπάρκειες, χρόνια νοσήματα, κλπ), παρέχουμε ενισχυτική - υποστηρικτική διδασκαλία (1-2 φορές εβδομαδιαίως) σε ατομικό επίπεδο, με ειδικά διαμορφωμένο, εξατομικευμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.Στο κέντρο μας παρέχουμε:

-Έγκυρη αξιολόγηση με σταθμισμένα και τυποποιημένα τέστ.
-Σχεδιάσμό εξατομικευμένου προγράμματος μαθησιακής  αποκατάστασης
-Αξιολόγηση της νοημοσύνης των παιδιών μεταξύ 6 έως 16 ετών (WISC). 
-Στοχοθεσία για    την πρόοδο του μαθητή                   
-Έλεγχο της προόδου του μαθητή.
-Συνεργασιά και επικοινωνία με σχολεία και άλλους φορείς με στόχο μια ολοκληρωμένη  προσέγγιση των δυσκολιών σε  οποιοδήποτε πλαίσιο κι αν εμφανίζονται.