Βοηθώντας τα παιδιά να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους

Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα συναισθηματά τους, να τα κατανοούν και να τα διαχειρίζονται με εποικοδομητικό τρόπο. Τόσο οι γονείς όσο και το σχολειο είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να κατευθύνουν τα παιδιά προς αυτό τον δρόμο. 
     
Στο σχολείο όπου εργάζομαι (Εκπαιδευτήρια Σύγχρονη Παιδεία στον Καρέα), μαζί με τη δασκάλα της τάξης, κ. Γεωργία Τσιρούνη, οργανώσαμε με τη μορφή παιχνιδιού το ''Γραμματοκιβώτιο των Συναισθημάτων''. Κατασκευάσαμε όλοι μαζί το 'κουτί', και αφού προηγήθηκε συζήτηση γύρω από τα συναισθήματα, τα παιδιά ζωγράφισαν ένα πρόσωπο που απεικόνιζε ένα συναίσθημα. 
Τα παιδιά έγραφαν ανώνυμα κάθε φορά σε ένα χαρτί μία κατάσταση η οποία τους προκαλεί φόβο, ζήλια,κλπ. ανάλογα με ποιο συναίσθημα δουλεύαμε κάθε φορά. Κατόπιν το 'έριχναν' στο γραμματοκιβώτιο. Λίγες μέρες μετά, τα παιδιά έβγαζαν από το γραμματικιβώτιο τυχαία ένα χαρτί και το διάβαζαν δυνατά. Ακολουθούσε συζήτηση για το κάθε συναίσθημα, για το πώς μπορεί να αισθάνθηκε το συγκεκριμένο παιδί από την κατάσταση, άλλες καταστάσεις που φέρνουν παρόμοιο συναίσθημα και τρόπους διαχείρισης. Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι το οποίο έφερνε σε επαφή τα παιδιά κάθε φορά με ένα διαφορετικό συναίσθημα, έβλεπαν πως και πολλοί άλλοι βιώνουν πανομοιότυπες καταστάσεις, καθώς επίσης διεξόδους για το πώς μπορούν να 'ξεφεύγουν' από τις αρνητικές συνέπειες μιας κατάστασης που τους προκαλεί δυσκολία. 

Παρακάτω είναι φωτογραφίες από το Γραμματοκιβώτιό μας:

 

  Μαρία Κωνσταντινοπούλου
Συστημική ψυχοθεραπεύτρια
Ειδική παιδαγωγός
MsC in childpsychology