Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Εφήβων

Η Ψυχοθεραπεία αναφέρεται σε μια ποικιλία τεχνικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν…

Μαθησιακές δυσκολίες – Αποκατάσταση

Για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσκολίες στην ανάγνωση…

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την πρόληψη, διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών λόγου…

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία εξετάζει τη σύνθετη σχέση μεταξύ του παιδιού, της δραστηριότητας και του περιβάλλοντος…

Ενήλικες

Συμβουλευτική  –  Ψυχοθεραπεία  –  Συμβουλευτική Γονέων

αρχήΖΩ junior

Η ιδέα του αρχήΖΩ junior γεννήθηκε μέσα από την καθημερινή επαφή μας με τα παιδιά και τις οικογένειές τους…