Ενήλικες

. Συμβουλευτική

Είναι η διαδικασία κατά την οποία κανείς αισθάνεται την ανάγκη να συζητήσει με έναν ειδικό μια σειρά θεμάτων που τον απασχολούν,ακούγοντας κάποιες επιστημονικές συμβουλές με σκοπό να διευθετήσει ζητήματα που του προκαλούν δυσκολία στην καθημερινότητά του.

. Ψυχοθεραπεία

Είναι μια διαδικασία πολύ πιο βαθιά και μακροχρόνια, η οποία βασίζεται πρώτα από όλα σε μια καλή θεραπευτική σχέση, δηλαδή στη σχέση του θεραπευόμενου με τον ψυχοθεραπευτή. Ο ψυχοθεραπευτής χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές οι οποίες βασίζονται σε επιστημονικές θεωρίες και έχουν σαν στόχο τη θεραπεία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων, επιδιώκοντας να προσφέρει ανακούφιση από τα όποια συμπτώματα απασχολούν το άτομο βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο τη ζωή του και τις σχέσεις με τους γύρω του, αλλά και γενικότερα βοηθά στην προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία.

. Συμβουλευτική Γονέων

Η Συμβουλευτική Γονέων είναι μια υπηρεσία με σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να βοηθήσει τους γονείς να γίνουν όσο το δυνατόνκαλύτεροι στην ανατροφή των παιδιών τους. Καθένας που γίνεται γονέας, φέρνει ταυτόχρονα και προσωπικές του εμπειρίες από τοπαρελθόν του καθώς και τα πιθανά προβλήματα που αυτό είχε, με συνέπεια συχνά να επηρεάζεται ο γονεϊκός τους ρόλος. Επειδήδεν υπάρχει σχετική εκπαίδευση πριν κάποιος γίνει γονέας, ο ρόλος αυτός πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει άγχος, απογοήτευση και μια αίσθηση ανεπάρκειας.

Η Συμβουλευτική είναι ένας τρόπος για τους γονείς να καταλάβουν τις πράξεις τους και να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του ρόλου τους. Να συνειδητοποιήσουν ότι τα παιδιά τους αναζητούν την καθοδήγησή τους, πιθανόν όμως με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έως τώρα έχουν μάθει. Η Συμβουλευτική γονέων είναι ένας τρόπος υποστήριξης, καθοδήγησης και εύρεσης εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας, στοχεύοντας στην ενίσχυση και διαρκή βελτίωση του γονεϊκού ρόλου.