Μαθησιακές δυσκολίες – Αποκατάσταση

Για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, (δυσλεξία, δυσκολίες στην ανάγνωση / δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσκολίες στη γραπτή οργάνωση του λόγου, δυσαριθμησία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα) ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, νοητική υστέρηση, κινητικές ανεπάρκειες, χρόνια νοσήματα, κλπ), παρέχουμε ενισχυτική – υποστηρικτική διδασκαλία (1-2 φορές εβδομαδιαίως) σε ατομικό επίπεδο, με ειδικά διαμορφωμένο, εξατομικευμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Στο κέντρο μας παρέχουμε:

. Έγκυρη αξιολόγηση με σταθμισμένα και τυποποιημένα τέστ.
. Σχεδιάσμό εξατομικευμένου προγράμματος μαθησιακής αποκατάστασης
. Αξιολόγηση της νοημοσύνης των παιδιών μεταξύ 6 έως 16 ετών (WISC).
. Στοχοθεσία για την πρόοδο του μαθητή.
. Έλεγχο της προόδου του μαθητή.
. Συνεργασιά και επικοινωνία με σχολεία και άλλους φορείς με στόχο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των δυσκολιών σε οποιοδήποτε πλαίσιο κι αν εμφανίζονται.